หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 
 
เกิดน้ำป่ากัดเซาะถนน ม.1ได้รับความเสียหายหนักมากค่ะ
 

        ถนนดินหินคลุกสาย นาแหนใต้-นาแหนเหนือ ม.1 บ้านน้าคล้าย ถูกน้ำป่า กัดเซาะถนนเกิดความเสียหาย ข้ามไปไม่ได้ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาก ต้องการความช่วยเหลือด่วนมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ จันดา

วันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 16.20 น. [ IP : 49.48.166.133 ]  
 

                      ให้แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ 1 ให้เขียนหนังสือแจ้ง นายก อบต.นาบัว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไปครับ

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ อบต.นาบัว

วันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 16.27 น. [ IP : 49.48.166.133 ]  
 
 

                      องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนดินหินคลุกพร้อมวางท่อละบายน้ำ สายนาแหนใต้-นาแหนเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านนาคล้าย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เสร็จสิ้นแล้วครับ

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ อบต.นาบัว

วันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 16.32 น. [ IP : 49.48.166.133 ]  
 

   ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ

     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการหลักสูตรระเบียบการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ และข้อท้าวงของ สตง.ในการกำหนดราคากลาง รุ่นที่ 5 วันที่17-18 ธันวาคม  2559  และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรื่อง วิธีจัดทำโครงการหลักสูตรระเบียบการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางเหมาบริหาร และข้อท้วงของ สตง. ในการกำหนดราคากลาง ในการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำการประมาณราคา การคำนวณราคางานก่อสร้างตามมติของคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา     ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท ท้องถิ่นใดสนใจโครงการสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ mahacla@outlook.com ค่ะ        

                  

เขียนโดย   คุณ มจร

วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 09.13 น. [ IP : 118.174.214.187 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)