หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 
ข้อมูลพื้นที่
 

อยากทราบข้อมูลการแบ่งเขตพื้นที่การก่อสร้างบ้านเรือนของหมู่ที่  15  บ้านน้ำแจ้งพัฒนา  ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เขียนโดย   คุณ เด็กดอย

วันที่ 24 มี.ค. 2564 เวลา 11.17 น. [ IP : 27.145.84.229 ]  
 

ข้อมูลการแบ่งพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านเรือนของหมู่ที่ 15 บ้านนำ้แจ้งพัฒนา ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ท่านต้องไปสอบถามการแบ่งเขตพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว ซึ่งจะมีบันทึกข้อตกลงในการแบ่งเขตพื้นพื้นทำกินและพื้นที่ก่อสร้างบ้านเรือนของหมู่ที่ 15 ตำบลนาบัว ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงของหมู่บ้าน  ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวจะมีข้อมูลเพียงการแบ่งเขตการปกครองพื้นที่หมู่บ้านระดับตำบลในภาพรวมครับ

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ อบต.นาบัว

วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 09.29 น. [ IP : 134.236.0.105 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)