หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตร

จัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 


การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
 


ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะมูลฝอยในตำบล
 


ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์