หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 


นาสาวศิริภาภรณ์ บุญแต่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสุวรรณา อ้นจร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวนภสร สุขมามอญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวจิตรลดา สารีบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน


นางวรวรรณ หลีน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสมศักดิ์ จันทร์ดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสุภารัตน์ สุขเครือเกิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ