หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 


นางอมร อวนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 
 


นายอานนทชัย วงกล่อม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางจิราภรณ์ แก้ววงหิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวบวรลักษณ์ ถมดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางเพ็ญนภา สิงห์ลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวรวุฒิ ชาวส้าน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางกรนิภา สีตนไชย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวกมลทิพย์ ยอดเกตุ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล