หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 


นางอมร อวนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
 
 


นายอานนทชัย วงกล่อม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวบวรลักษณ์ ถมดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจิราภรณ์ แก้ววงหิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายวรวุฒิ ชาวส้าน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางเพ็ญนภา สิงห์ลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ่าเอกธัญญพล แก้วกองทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน