หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
ประชากรตำบลนาบัว มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบ เครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของ คนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
วัด      จำนวน     6     แห่ง

วัดนาคล้าย หมู่ที่ 1  

วัดนาบัว หมู่ที่ 3  

วัดน้ำทวน หมู่ที่ 6  

วัดบ้านโนนบึง หมู่ที่ 8  

วัดน้ำลอม หมู่ที่ 9  

วัดบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13  
สำนักสงฆ์      จำนวน     4     แห่ง

สำนักสงฆ์บ้านบุ่งสีเสียด หมู่ที่ 2,5  

สำนักสงฆ์เขาแก้วมณี หมู่ที่ 11  

สำนักสงฆ์แก้วกลาง หมู่ที่ 14  

สำนักสงฆ์ป่าสัก หมู่ที่ 14  
โบสถ์คริสต์     จำนวน     1     แห่ง

คริสตจักร หมู่ที่ 7  
 

จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 15 แห่ง

ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง
 
     
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน     จำนวน      2    แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 3
  ตำบลนาบัว  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 10
  บ้านนาคล้อ  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (สพท.พล.3)      จำนวน     1      แห่ง
 
โรงเรียนนาบัววิทยา หมู่ที่ 5 บ้านนาจาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปกติ                          จำนวน       5       แห่ง
 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา หมู่ที่ 4 บ้านนาบัว (โรงเรียนขยายโอกาส)
 
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย หมู่ที่ 7 บ้านนาไก่เขี่ย
 
โรงเรียนบ้านน้ำลอม หมู่ที่ 9 บ้านน้ำลอม
 
โรงเรียนบ้านนาคล้าย หมู่ที่ 1 บ้านนาคล้าย
 
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ราชดำริ                          จำนวน      1      แห่ง
 
โรงเรียนกัลยานิวัฒนา      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          จำนวน       3        แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคล้าย      
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน      
 
ศูนย์โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา      
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           15        แห่ง                  หมู่ที่    1-15