หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว รอบ 6 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว รอบ 12 เดือน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)