หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
ข้อบัญญัติ
 

ขั้นตอนการเห็นชอบ/อนุมัติ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประม
 
<<
>>
X
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.
ส่วนที่ ๑ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประ
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำป
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ >>>>>>>>>>>>>>>> องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
 

               ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   >>>   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2558 เวลา 13.37 น. โดย งานส่วนการศึกษาฯ

ผู้เข้าชม 198 ท่าน