หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 227  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 169  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)     2      3