หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ระเบียบ ทสม.ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2562   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาง   ประกาศการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2564   18 พ.ค. 2564 0
กิจการสภา ทต.ห้วยแก้ว   นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าตาล   อบต.ท่าตาล ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล ไปทิ้งยังจุดพักขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ณ บริเวณบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก    18 พ.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   18 พ.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลักแรด   เจ้าหน้าที่กองช่างและ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณบ้านนางจันจิรา เพชรแก้ว ม.5    17 พ.ค. 2564 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาบัว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านลุงแดง - บ้านโคกตีนเขา หมู่ที่ 9 บ้านน้ำลอม   17 พ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงพระ   วารสารข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม 2564   17 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลักแรด   ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการตัดแต่งต้นไม้ในวัดปลักแรด   17 พ.ค. 2564 137
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 5,346