หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คุยม่วง      18 พ.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกะท้าว   ขอความร่วมประชาสัมพันธื Mobile Application คุ้มครองเด็   18 พ.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บางระกำ   งบประมาณช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจน จาก กสศ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ประธานในพิธี คุณเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ    18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบการะทรวงมหาไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563   18 พ.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563   18 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถุิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   18 พ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พรหมพิราม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563   18 พ.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ห้วยแก้ว   ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม พีพีรีไซเคิล หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านคลองกระล่อน   18 พ.ค. 2564 1
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 5,346