หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศพด.บ้านนาคล้าย)  7 ก.ย. 2561 181
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ส.ค. 2561 156
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ส.ค. 2561 128
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง  20 ส.ค. 2561 147
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการติดตามงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ส.ค. 2561 122
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสถานที่ ตามโครงการติดตามงานมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ส.ค. 2561 133
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ส.ค. 2561 158
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ส.ค. 2561 151
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ส.ค. 2561 157
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยฉุกเฉินของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ส.ค. 2561 127
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10