หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมศูนย์สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาบัว พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2562 54
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมศูนย์สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาบัว พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2562 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมในโครงการอบรมความรู้เรื่องนาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2562 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมจัดชุดเอกสาร ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2562 57
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วม โครงการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ส.ค. 2562 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ส.ค. 2562 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  13 ส.ค. 2562 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ส.ค. 2562 59
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  8 ส.ค. 2562 65
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ส.ค. 2562 56
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 10