หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562   21 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   18 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง ตามโครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2562   17 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   17 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อ โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารเด็ก จำนวน 22 ชุด   9 มี.ค. 2561 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทาผม และเช่าพานเครื่องราชบรรณาการ โครงการจัดงานประเพณีปักธงชัย ประจาปี 2560    13 พ.ย. 2560 158
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนำ้แจ้งพัฒนา - บ้านน้ำตอน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา   21 ส.ค. 2560 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร จากน้ำตอน - นาหนองเหี้ย หมู่ที่ 14 บ้านน้ำตอน   21 ส.ค. 2560 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก สายนายมาเน็ต - ร้องขาม หมู่ที่ 8 บ้านโนนบึง   21 ส.ค. 2560 146
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนำ้แจ้งพัฒนา - บ้านน้ำตอน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา   21 ส.ค. 2560 139
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8