หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ชุดที่ 3  15 ม.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ชุดที่ 2  15 ม.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ชุดที่ 1  14 ม.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ครั้งที่ 1  29 พ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  12 ก.ย. 2562 615
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตกลงราคา) ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  7 ส.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก  19 ก.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561  27 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  20 มิ.ย. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  14 มิ.ย. 2562 124
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11