หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   12 ก.ย. 2562 601
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตกลงราคา) ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   7 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก   19 ก.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561   27 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   20 มิ.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   14 มิ.ย. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   14 มิ.ย. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   14 มิ.ย. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตกลงราคา) ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2   12 มิ.ย. 2562 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11