หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  30 พ.ค. 2559 367
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองทำนบปลาบุ่งสีเสียด หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งสีเสียด  30 พ.ค. 2559 305
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบส่งน้ำฝายน้ำตอน หมู่ที่ 10 บ้านนาคล้อ  30 พ.ค. 2559 281
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 11 บ้านร้องกอก  30 พ.ค. 2559 242
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เข้าพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านโนน  30 พ.ค. 2559 228
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  1 เม.ย. 2559 528
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  1 ก.พ. 2559 631
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  1 ก.พ. 2559 479
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคล้าย องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  1 ก.พ. 2559 396
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการ จ้างเหมาจัดทำฌปรแกรมบริหารกิจการประปา  13 ม.ค. 2559 325
<< หน้าแรก...     35      36      37      38     (39)     40