หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 

 
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำให้ประชาชน ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -​ ๑๙) ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบัว  
 

วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว กำนันตำบลนาบัว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาบัว ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะนำให้ประชาชน ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -​ ๑๙) โดยผ่านช่องทาง  แอพหมอพร้อม  และ  พิดโลกพร้อม  ช่องทางพิเศษในการจองรับวัคซีนโควิด -​ ๑๙ สำหรับประชาชนชาวพิษณุโลก โดยการสแกน QR Code ซึ่งจะร่วมกันรณรงค์ให้ครบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน เพื่อให้คนนาบัวได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด -​ ๑๙  เป็นวาระแห่งชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 17.28 น. โดย งานส่วนการศึกษาฯ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X