หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ด้วยระบบ Zoom Video Conference
        เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจตน์ หมื่นพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว กำนันและผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยเข้าร่วมประชุมระบบทางไกลกับอำเภอผ่านแอพพลิแค่ชั่น Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เทคโนโลยี เทศบาลตำบลนครไทย โดยมีนายนิสิตท สวัสดิเทพ เป็นประธาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 13.41 น. โดย งานส่วนการศึกษาฯ

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X