หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 

ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563
 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาบัว  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาบัว
2.เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาบัวรู้จักใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาอาชีพ
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาบัวเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ
4. เพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถในกลุ่มอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อก่อให้เกิดรายได้
5. เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้หลากหลาย เป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 14.23 น. โดย สำนักงานปลัด อบต.

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X