หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตกลงราคา) ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดที่1  
โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก สายนาแหนใต้ - นายสุริ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตยกระดับ
โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก สายรอบค่าย ตชด.เก่า ห
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมเด
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 17.47 น. โดย งานกองคลัง

ผู้เข้าชม 64 ท่าน