ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การขายโดยวิธีตกลงราคาครุภัณฑ์ (เก่า)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 17.27 น. โดย งานส่วนการศึกษาฯ

ผู้เข้าชม 72 ท่าน