หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 


 
นายบุญโชค จันทร์ดี
ประธานสภา
 


 
นางวินัย อ้นมี
รองประธานสภา


 
นางสาวอมร อวนทอง
เลขานุการสภา
 
 


นายวิมล แก้วกองทรัพย์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายสฤษดิ์ วงค์ด่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายประเจิด ศรีสวัสดิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นายสุดใจ มาอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางประทุม จีนสีนำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นางไพบูรณ์ ตระกูล
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


นายเฉลิม นาคพรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4


-ว่าง-
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นายเกรียงไกร ขำช้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5


นายพิสิษฐ์ แสงขนิษฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6


นายประมวล นาคพรม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6