หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 


 
นายณรงค์ สีตนไชย
กำนันตำบลนาบัว
 
 


นายแดน หมื่นจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางกชพรรณ สุขรัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายบัวโรย แยงสา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นางทองคำ ป้อมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายสงกรานต์ วงษ์ด่อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายจำเนียร คุ้มมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นางบุญลาม แม่งมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายประมาล วังนวล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายสุระเดช ทะนวมรัมย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายทองเตือน อินแผง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


นายทวีผล ผ่องอ่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12


นางสุธิศา อุประบุญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13


นายประจักษ์ แตงท้าว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14


นายธีระพงษ์ แซ่วื่อ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15