หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นางบุญลาม แม่งมา
กำนันตำบลนาบัว
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายแดน หมื่นจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางกชพรรณ สุขรัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายจรัญ จันทร์ดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายเสถียร ทองนาคปาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นางธิดารัตน์ พงษ์พานทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายจำเนียร คุ้มมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายเรวัตร์ ยอดเกตุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายดำรงค์ จันดาหาร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายสุระเดช ทะนวมรัมย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นายทองเตือน อินแผง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


นายทวีผล ผ่องอ่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12


นางสุธิศา อุประบุญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13


นายประจักษ์ แตงท้าว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14


นายมนตรี วงค์วิริยชาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15