หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จ้างตัดชุดพร้อมเครื่องแบบชุดฝึกหรือ [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน (พัสดุ ค [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่าย [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 25 [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2 [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมจัดเตรียมส [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 21 [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
การเปิดเผยงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนั [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 19 รายกา [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 36 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 40 
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 4 รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
     
travel
สถานที่สำคัญ
ลำน้ำตอน
travel
สถานที่สำคัญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน โรงเรียนประชาสังเคราะห์พิทยา
 
แจ้ง อ.เมือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1360 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
แจ้ง ทน. พล แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1359 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1/2566 ที่ พล 0023.6/ว114 ลว 1 ก.พ. 66 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 615 ลว 31 ม.ค. 66  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 29 
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีแพ็ค (Poly [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 ม.ค. 2566 ]

 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
ทำบัตรผู้พิการหายต้องทำยังไง (9 ธ.ค. 2565)    อ่าน 123  ตอบ 1  
ลำน้ำตอน (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 2219  ตอบ 1  
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (13 พ.ย. 2565)    อ่าน 193  ตอบ 1  
ข้อมูลพื้นที่ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 215  ตอบ 1  
รับโอนย้าย ผอ.กองช่าง (5 ม.ค. 2561)    อ่าน 2276  ตอบ 0  
กีฬาตำบล (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 887  ตอบ 2  
เกิดน้ำป่ากัดเซาะถนน ม.1ได้รับความเสียหายหนักมากค่ะ (11 พ.ย. 2559)    อ่าน 1356  ตอบ 3  
แจ้งเหตุถนนถูกน้ำกัดเซาะสายนาแหนเหนือ หมู่1 บ้านนาคล้าย (12 ต.ค. 2559)    อ่าน 790  ตอบ 0  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาบัว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 

facebook
อบต.นาบัว

facebook
อบต.นาบัว
อบต.นาบัว