หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
     

 
ให้ อปท.ทุกแห่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน ฯ วิทยุสื่อสาร สถ ที่ พล 0037.3/ ว 1528 ลว. 16 ก.ค. 53 [ 16 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1334 
 
การนำเสนอวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2553 ต่อ ครม. วิทยุสื่อสารสถ ที่ พล 0037.3/ ว 1527 ลว. 16 ก.ค. 53 [ 16 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1198 
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (โบนัส) [ 14 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1396 
 
สนง.ที่ดิน จ.พล จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0037.5/ว 226 ลว. 7 ก.ค. 53 [ 12 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1134 
 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการของ อปท. ที่ได้ดำเนินนโยบายของรัฐฯ ที พล 0037.3/ ว 227 ลว. 8 ก.ค. 53 [ 8 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1111 
 
จัดสรรเงินรายได้ ที่ พล 0037.5/ว 221 ลว 5 ก.ค. 53 [ 5 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1217 
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2554 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 219 ลว 1 ก.ค. 53 [ 1 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1117 
 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ประจำเดือน ที่พล 0037.1/ ว 4022 ลว. 1 กรกฎาคม 2553 [ 1 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1231 
 
<< หน้าแรก...     1068      1069      1070      1071     (1072)     1073      1074      1075      1076     ....หน้าสุดท้าย >> 1091