หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
 
 
    
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ KENT ขนาด ๓๖,๖๓๗.๗๐ บีทียู รุ่น DNT ๒A-๓๕/๒KCS๒P-๓๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕๐ คน ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕๐ คน ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองเฮี้ย - หนองหมาน หมูที่ 14 บ้านน้ำตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาคล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสิน หมู่ที่ ๔ บ้านนาบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ - บ้านยายหนู หมู่ที่ 13 บ้านไร่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12