หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
 
 
    
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง Server ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคล้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (จำนวน ๔ รายการ) ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก สายบ้านตาดม - บุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนาคล้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลนาบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัดสุสำหรับฝึกอบรมในโครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลนาบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13