หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ค่ะ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาบัว ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 บ้านโนน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอนครไทย ซึ่งห่างจาก อำเภอนครไทย ระยะทาง 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 111 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของตำบลนาบัว มีเนื้อที่ทั้งหมด 101,793.75 ไร่ หรือ 162.87 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด     7,769     คน

ชาย       3,839     คน คิดเป็นร้อยละ    49.41

หญิง     3,930     คน คิดเป็นร้อยละ    50.59
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    2,408    ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      47.70 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลนครชุม ตำบลน้ำกุ่ม    
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนครไทย    
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลยางโกลน ตำบลเนินเพิ่ม    
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพร้าว      
 
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ และมีป่าไม้ลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ และมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านในบางหมู่บ้าน
 
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลนาบัวเป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบ จึงทำให้ในฤดูร้อนอากาศ จะแห้งแล้งและร้อนจัด ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฤดูฝนมีฝนตกชุก
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย รับจ้างฯลฯ
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านนาคล้าย 191 185 376 116  
2   บ้านบุ่งสีเสียด 174 214 388 116
  3   บ้านโนน 366 352 718 234  
4   บ้านนาบัว 310 328 638 210
  5   บ้านนาจาน 196 183 379 118  
6   บ้านน้ำทวน 281 308 589 193
  7   บ้านนาไก่เขี่ย 209 205 414 123  
8   บ้านโนนบึง 241 231 472 146
  9   บ้านน้ำลอม 426 443 869 259  
10   บ้านนาคล้อ 137 158 295 84
  11   บ้านร้องกอก 133 154 287 89  
12   บ้านบุ่งหอย 63 67 130 241
  13   บ้านไร่พัฒนา 234 240 474 297  
14   บ้านน้ำตอน 294 300 594 162
  15   บ้านน้ำแจ้งพัฒนา 584 562 1,146 234  
    รวม 3,839 3,930 7,769 2,408
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน อำเภอนครไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557