หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 


 
นายประเจตน์ หมื่นพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
โทร : 09-8664-6554
 


 
นายณรงค์ชัย แม่งมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
โทร : 08-9563-4719


 
นายเมฆินทร์ สายสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
โทร : 09-2043-2026
 


 
นายวิทยา ทองหงำ
เลขานุการ นายก อบต.นาบัว
โทร : 09-7065-2510